Værktøjskasse

  
 1 - Ansættelse
Minimize
Interviewskema for ansættelsessamtale, eksempel Modul 1b  MS Word 
Forskellige aftaleformer - brochure Modul 1c og 
modul 3b 
Link
Vejledning til det digitale planlægsningsværktøj Elevplan - folder Modul 1f PDF
  
 2 - Arbejdspladsen
Minimize
Firmapræsentation - skabelon Modul 2a og
Modul 4c
MS Ppt
Husregler - eksempel, alfabetisk oversigt Modul 2b MS Word
Personalehåndbog - eksempel fra virksomhed Modul 2b PDF
Intro-brochure til eleven - eksempel Modul 2a PDF
Konflikthåndtering - de 9 trin i eskalation af en konflikt Modul 2g PDF
Konflikthåndtering - isbjergmodel Modul 2g JPG
Gode råd til samtaleregler Modul 2g PDF
  
 3 - Erhvervsuddannelsen
Minimize
De 4 præstationsstandarder - oversigt Modul 3a PDF
Forklaring af forkortelser (uddannelsesbegreber) Modul 3a MS Excel
Partnerskabsaftale - eksempel Modul 3c PDF
Vejledning for censorer / skuemestre Modul 3e Link
Europass - internationale tillæg til svendebrevet Modul 3e Link
TrainerGuide på engelsk og i 5 andre lande Modul 3f Link
  
 4 - Oplæring
Minimize
4 metoder i sidemandsoplæring - folder Modul 4b  PDF
Skema til afkrydsning af opgaver Modul 4b  MS Word
Procesmetode - model Modul 4b  JPG
Vurderingsskema - eksempel Modul 4d PDF
Assessmentskema - eksempel Modul 4d PDF
Elevens selvvurdering - skema, eksempel Modul 4e  MS Word
Selvtest - eksempel Modul 4e  PDF
AMU-kursus "Prakikvejledning af elever / lærlinge" Modul 4g   
  
 5 - Elevens læring
Minimize
De 4 præstationsstandarder - oversigt Modul 5a PDF
Kompetenceindeks - eksempler på kompetencer Modul 5a PDF
At være flersproget i praktikken - tips Modul 5d PDF
  
 6 - Kvalitetssikring
Minimize
"Den gode praktikplads" - publikation, Undervisningsministeriet Modul 6 Link
Elevens evaluering af praktikuddannelsen - skema Modul 6b MS Word
Trænerens/virksomhedens evaluering af praktikuddannelsen - skema Modul 6b MS Word
Inspiration fra Finland - 'Skills Demonstrations' brochure Modul 6a PDF
brand

Toolbox

  
 Hvad finder jeg her?
Minimize

TrænerGuiden er fyldt med værktøjer til download.

I Værktøjskassen er de mest brugte dokumenter samlet. Flere af dem kan tilpasses til brug i egen virksomhed. Andre kan bruges som inspiration, når man vil udvikle eget materiale.

Yderligere links, brochurer og gode eksempler finder du ved at surfe i TrænerGuiden.

 
Login