Om Trænerguide

  
 Om TrænerGuide
Minimize

Faktablad
TrænerGuide er udarbejdet til dig, som er oplærer eller uddannelsesansvarlig for en elev / lærling i en virksomhed.

I guiden kan du læse om, hvad god oplæring er og søge målrettet information om praktikforhold.
TrænerGuide indeholder værktøjer, som frit kan downloades og tilpasses virksomheden. Der er også links til regler og officielle dokumenter. Du kan få svar på spørgsmål om ansættelsesprocedure, oplæringsmetoder, arbejdsmiljø, svendeprøver og meget mere.

Du kan også se andre virksomheders erfaringer med elever og få idéer til, hvordan I kan videreudvikle rekruttering og ansættelse af elever samt planlægning af elevens uddannelse i virksomheden.

Netop nu leder mange dygtige og engagerede unge efter en god praktikplads. Med TrænerGuide i baglommen er I godt på vej til et succesfuldt uddannelsesforløb.

Klik her for download af flyer om TrænerGuide.

Hvem står bag?
Fagenes egne folk står bag TrænerGuide. Bl.a. deltager Metalindustriens uddannelsesudvalg, Byggeriets Uddannelser og Transporterhvervet, der tilsammen sidder i bestyrelsen af foreningen TrænerGuide.

Den 30. november 2007 blev Den almennyttige Forening TrænerGuide stiftet.
Foreningen har til formål at bidrage til den fortsatte kvalitetsudvikling af praktikoplæringen i erhvervsuddannelserne. Dette formål understøttes gennem vedligeholdelse og videreudvikling af web-værktøjet TrænerGuide og guidens samspil med andre værktøjer og aktører.

Medlemmer i foreningen er først og fremmest Faglige Udvalg. Hvis jeres udvalg ikke er medlem endnu, kan foreningen anmodes om nærmere oplysninger vedr. et medlemskab, rettigheder og pligter. Kontakt:

  
 Tak!
Minimize
Mange virksomheder har bidraget til TrænerGuide ved at stå til rådighed for interview, ved at levere deres egne oplæringsmaterialer og ved at stille op til fotografering.

Også andre har hjulpet os, bl.a. Undervisningsministeriet, Integrationsministeriet, faglige organisationer m.fl. En lang række enkeltpersoner såsom praktikpladskonsulenter har videregivet deres guldkorn.

Tak for det! - TrænerGuide modtager jævnligt beretninger om, at informationerne og materialerne har gjort gavn i mange praktikvirksomheder og inspireret til nye tiltag. Også erhvervsskoler drager nytte af TrænerGuide, når praktikpladskonsulenterne er på besøg hos arbejdsgiverne og har guiden "med i baglommen".
brand

About

  
 AKTUELT
Minimize

Marts 2010:
TrænerGuide findes nu også på engelsk i en europæisk version!

I løbet af 2010 udkom TrænerGuiden desuden i Finland, Holland, Tyskland, Tyrkiet og Slovenien.
Klik dig frem til de udenlandske guider her!Tip: Tjek den engelske TrainerGuide for at se nye værktøjer fra andre lande. Læs også om principper om erhvervsuddannelse i Europa og find eksempler fra andre lande.

 
Login