6 - Kvalitetssikring

  
  
Minimize

Praktikuddannelsen er en væsentlig del af den samlede erhvervsuddannelse. Praktikken fylder i nogle uddannelser op til 75% af den samlede uddannelsestid. Derfor er det vigtigt at se på, hvordan virksomheden kan sikre kvaliteten i praktikuddannelsen.

For at virksomheden skal kunne drage nytte af en engageret og motiveret arbejdskraft, skal virksomheden også yde en indsats i forhold til udviklingen af eleven til en kvalificeret arbejdskraft.

Det kan være hensigtsmæssigt at følge nedenstående 5 gode råd for at sikre kvaliteten i og succesen ved planlægning og gennemførelse af oplæringen:

  1. Sørg for at begge parter (elev og virksomhed) positivt har valgt hinanden
  2. Sørg for løbende at afstemme forventningerne til hinanden
  3. Prøv at skabe hensigtsmæssige oplæringssituationer
  4. Tilstræb, at der i virksomheden er gode relationer, godt samarbejde og faglig støtte for eleven
  5. Skab sammenhæng mellem teoridelen (skolen) og praktikdelen

Kilde: "Den gode praktikplads", Undervisningsministeriet, 2010.

brand

6 - Kvalitetssikring

 
Login