1 - Ansættelse

 At ansætte den rette elev
Minimize
Det kan være vanskeligt at finde den rette elev. Nogle virksomheder får masser af henvendelser, andre skal lede med lys og lygte.

Det vigtigt allerede i samtalen med den kommende elev at kunne gøre det klart for eleven, hvad der vil blive forventet af ham eller hende. Præcise forklaringer er et godt skridt på vejen.

Det er vigtigt at få forklaret, om arbejdets indhold og rammer men også om reglerne i firmaet. Men det er lige så vigtigt at komme ind på omgangstonen i virksomheden og jeres forventninger til fx elevens engagement og omgang med kunder.

Det er også vigtigt at få afklaret, hvad eleven forventer af praktikvirksomheden. Gode spørgsmål kan afdække elevens ønsker og forestillinger.

Formaliteterne skal være i orden
Kontrakten skal være i orden, og alle skal kende til betingelserne i prøvetiden.
I lærlingeoverenskomsten er spørgsmål om fx feriedage, overarbejdstid og sygdomsperioder reguleret. Andre formaliteter handler mere om indholdet af uddannelsen. Der er fx praktikerklæringerne og elevens uddannelsesbog.
brand

1 - Ansættelse

Login